Wykonawstwo kompleksowe

Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. oferuje kompleksową realizację zadań inwestycyjnych na warunkach zaprojektuj i wykonaj
jak również na podstawie powierzonej dokumentacji projektowej.

Oferujemy pełną obsługę inwestycji obejmującą w zależności od potrzeb:

– projektowanie,
– nadzór Kierownika Budowy,
– nadzór branżowy,
– obsługę geodezyjną,
– prace ziemne (wykopy, niwelacje, palowanie, mikroniwelacje, wykopy liniowe),
– roboty ogólnobudowlane (fundamenty, konstrukcje żelbetowe, przemysłowe obiekty kubaturowe),
– wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych (hale, wiaty, estakady, klatki schodowe, pomosty konstrukcje wsporcze),
– budowę instalacji: technologicznych, sanitarnych (wod. Kan. Gaz CO), energetycznych, wentylacyjnych,
– budowę układów drogowych i ciągów komunikacyjnych (nawierzchnie bitumiczne oraz kostka brukowa),