Branża budowlano konstrukcyjna

– roboty ogólnobudowlane (fundamenty, konstrukcje żelbetowe, przemysłowe obiekty kubaturowe),
– wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych (hale, wiaty, estakady, klatki schodowe, pomosty konstrukcje wsporcze),