Branża energetyczna

  • Budowa i remonty sieci oraz instalacji gazowych, parowych, wodnych i wodnokanalizacyjnych.
  • Remonty i montaż wymienników ciepła, chłodni wentylatorowych, armatury energetycznej oraz pomp, sprężarek i dmuchaw.
  • Montaż układów pomiarowych w sieciach energetycznych.
  • Nadzorowanie, prowadzenie i wykonywanie prac w strefach gazowoniebezpiecznych.
  • Lokalizacja podziemnych rurociągów stalowych.
  • Badanie grubości ścianek rurociągów.
  • Kompleksowa obsługa obiektów energetycznych.