Branża elektryczna

  • —Budowa, remonty i naprawy sieci oraz instalacji elektrycznych.
  • —Badanie, eksploatacja i rozruch układów elektroenergetycznej automatyki         i zabezpieczeń             w rozdzielniach do 110 kV.
  • —Montaż układów rozliczania energii elektrycznej (również telemetrycznych).
  • —Remonty, modernizacje oraz instalowanie obwodów pierwotnych i wtórnych w rozdzielniach niskiego i średniego napięcia, a także ich rozruchy.
  • —Montaż i uruchamianie układów telemechaniki.
  • —Lokalizacja uszkodzeń kabli, wytyczanie istniejących tras kabli elektroenergetycznych i rurociągów.
  • Instalacje odgromowe.