NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE PROJEKTY

Przystosowanie istniejącej stacji redukcyjno–mieszankowej SRM3/4  na potrzeby zasilania pieców pokrocznych gazem mieszankowym

Zakres prac  związanych  z realizacją inwestycji obejmował m.in.:

Obraz1

Przebudowę Stacji Redukcyjnej Gazu:

  • modernizacja czterech ciągów redukcyjnych 1,0 MPa/20 kPa gazu koksowniczego,
  • modernizacja dwóch ciągów redukcyjnych 1,0/0,4 MPa gazu ziemnego,
  • budowa nowego ciągu redukcyjnego 0,4 MPa/ 20 kPa gazu ziemnego,
  • zabudowa dwóch odwadniaczy cyklonowych DN 1000 na rurociągu dolotowym gazu koksowniczego,

Obraz2

Przebudowę Stacji Mieszankowej Gazu:

  • budowa nowego ciągu mieszania gazu DN 1200/600,
  • modernizacja istniejącego ciągu mieszania gazu DN 1400/800,
Budowę sieci gazu mieszankowego DN1600 dla Walcowni Średniej,
Budowę sieci gazu mieszankowego DN1600 dla Walcowni Dużej,
Budowę rurociągu azotu DN150 do stacji redukcyjno-mieszankowej,
Konstrukcje stalowe i żelbetowe (słupy, pomosty, klatki schodowe, fundamenty) związane z zakresem przedstawionym powyżej,

Obraz3

 Budowę sieci wodnej p-poż. zabezpieczającej stację,
 Wykonanie i zabudowę zwężek pomiarowych gazu koksowniczego i wielkopiecowego na rurociągach dużych średnic oraz zwężek pomiarowych na rurociągach gazu ziemnego,
Wykonanie instalacji AKP oraz sieci komunikacyjnej PROFIBUS,
Zabudowę oraz oprogramowanie sprzętowego sterownika 3PLC wraz z budową linii  światłowodowej,
Budowę układu zasilania i sterowania urządzeń technologicznych,
Budowę instalacji detekcji gazów CO, CH4 oraz czujek p.poż.
Relokację kalorymetru,
Budowę instalacji zasilania i sterowania zasuwami suwakowymi wraz z przebudową  rozdzielni N/N.

Budowa zespołów kogeneracyjnych na terenie Synthos S.A. w Oświęcimiu

Obraz4

Zakres prac  związanych  z realizacją inwestycji obejmował m.in.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabudowy Zespołów Kogeneracyjnych obejmującej:

  • Projekt budowlany
  • Projekty wykonawcze branżowe

Obraz5

Dostawa zespołów kogeneracyjnych zasilanych gazem z odmetanowania kopalń wraz z:
Wyprowadzeniem mocy elektrycznej
—Kompletnym układem wyprowadzenia ciepła z chłodzenia silnika i spalin
Układem chłodzenia awaryjnego
—Systemem sterowania, zabezpieczeń, pomiarów i wizualizacji AKPiA
—Rurociągami gazowymi, parowymi i wodnymi wraz z podłączeniem do istniejących kolektorów.

Rozbudowa układu fermentacji metanowej o III komorę fermentacyjną wraz z infrastrukturą pomocniczą w Miejsko Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wykonaj. Zakres jej obejmował m.in.:
—Budowę stacji przyjmowania odpadów składającej się ze zbiorników żelbetowych, parterowego budynku z zabudowanymi urządzeniami technologicznymi, żelbetowej płyty rozładunkowej oraz wiaty,
—Budowę wolnostojącego biofiltra o konstrukcji żelbetowej wraz z płuczką. Biofiltr wykonany jako zbiornik  – komorę otwartą z wypełnieniem mieszaniną kory i kompostu.
—Budowę komory fermentacyjnej o pojemności 2500m3. Komorę wykonano jako zbiornik stalowy o średnicy 14m z zabudowanym mieszadłem pionowym podwójnym.
—Budowę zagęszczacza osadu pofermentacyjnego. Zagęszczacz wykonano jako szczelny zbiornik żelbetowy o pojemności 500m3  z zabudowanym mieszadłem oraz gazoszczelnym pokryciem z laminatu.
—Budowę instalacji technologicznych osadu i biogazu, instalacji wodnych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji elektroenergetycznych oraz AKPiA.
Budowę stacji pomiaru biogazu, modernizację pompowni osadu oraz wykonanie układu dróg i placów manewrowych wraz z zabudową myjni podwozi samochodów