Usługi inne

  1. Przewierty sterowane.
  2. Przygotowywanie urządzeń poddozorowych do odbiorów.
  3. Roboty budowlane i konstrukcyjne,

 

oraz prace związane z:

  • ochroną środowiska,
  • regulacją rzek oraz melioracyjne,
  • wycinką drzew i krzewów wraz z rekultywacją terenu.