Władze

Zarząd:
Adam Gibas
- Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
Waldemar Głowania - Członek Zarządu Dyrektor ds. Produkcji

Rada Nadzorcza:
Marek Drożyński
- Przewodniczący RN
Dorota Iwańczuk - Członek RN
Wiesław Paszek - Członek RN