Władze

Zarząd:
Wojciech Mazur
- Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
Waldemar Głowania - Członek Zarządu Dyrektor ds. Produkcji

Rada Nadzorcza:
Tomasz Mazur
- Przewodniczący RN
Krystian Mazur - Członek RN
Jerzy Jasiński - Członek RN