Działalność firmy

  1. Utrzymanie ruchu i serwisowanie obiektów energetycznych.
  2. Remonty i montaż urządzeń mechanicznych w zakresie energetyki.
  3. Remonty, montaż i eksploatacja instalacji energetycznych i wodno-kanalizacyjnych.
  4. Remonty, montaż i eksploatacja instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.
  5. Badania i pomiary sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.
  6. Wykonawstwo części zamiennych w zakresie energetyki.
  7. Usługi sprzętem budowlanym.