Dział Przygotowania Technicznego

Kierownik działu Grzegorz Cupiał
Dział Przygotowania Technicznego
tel. kom. 795 457 229
Biuro wycen i ofertowania
tel. 32 72 04 215 kom. 608 545 169 fax.32 723 2016
tel. 32 72 04 244 kom. 795 537 541
Biuro sprzedaży i rozliczeń
tel. 32 72 04 225 kom. 608 545 031 fax. 32 723 2015