Władze

Zarząd:
Wojciech Mazur
- Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
Waldemar Głowania - Członek Zarządu Dyrektor ds. Produkcji

Rada Nadzorcza:
Marek Wróblewski - Przewodniczący RN
Edward Sosnowski - Członek RN
Mariusz Wandor - Członek RN