Grupa kapitałowa

Spółki grupy

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. (www.chemoservis.pl) – jednostka dominująca, spółka notowana na rynku równoległym Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma realizuje przede wszystkim kompleksowe usługi związane z całodobowym technicznym utrzymaniem ruchu na instalacjach: chemicznych petrochemicznych, energetycznych oraz elektrycznych, remontem i modernizacją instalacji, urządzeń i armatury przemysłowej, obróbką skrawaniem jak również pracami budowlano montażowymi, w tym zleceniami na zasadzie generalnego wykonawstwa.

Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. (www.zezen.pl) – swoją podstawową działalność prowadzi w dwóch ośrodkach zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej oraz Świętochłowic. Spółka wykonuje prace w branży elektrycznej oraz energetycznej, w zakresie remontów modernizacji oraz okresowych przeglądów maszyn i urządzeń, jak również budowy nowych instalacji.

K-PROTOS a.s.
(www.k-protos.cz) – świadczy kompleksowe usługi w zakresie maszynowego  i elektrotechnicznego utrzymania ruchu dla przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego w swoich oddziałach na terenie Republiki Czeskiej w Kralupach nad Wełtawą, Neratowicach oraz Kolinie.