Polityka jakości

Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Służy temu realizacja programów:

  • ciągłego doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa,
  • modernizacji urządzeń oraz stałe doskonalenie procesów technologicznych,
  • wdrażania nowoczesnych technik i technologii remontowych.

Zapewniamy dostarczanie usług i wyrobów na satysfakcjonujących klientów warunkach o uzgodnionych parametrach oraz terminach, według zasad "realizacja na czas".
Wdrażamy System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001, traktując go jako podstawowe narzędzie polityki gospodarczej oraz wypełniania misji Zakładu Energetycznego ZEN Sp. z o.o.

Dokumenty zawierające informację na temat systemu zarządzania jakością

Informacja wdrożeniowa SZJ i ZiBZ