Grupa kapitałowa

Spółki grupy

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. (www.chemoservis.pl) – jednostka dominująca, spółka notowana na rynku równoległym Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma realizuje przede wszystkim kompleksowe usługi związane z całodobowym technicznym utrzymaniem ruchu na instalacjach: chemicznych petrochemicznych, energetycznych oraz elektrycznych, remontem i modernizacją instalacji, urządzeń i armatury przemysłowej, obróbką skrawaniem jak również pracami budowlano montażowymi, w tym zleceniami na zasadzie generalnego wykonawstwa.

Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. (www.zezen.pl) – swoją podstawową działalność prowadzi w dwóch ośrodkach zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej oraz Świętochłowic. Spółka wykonuje prace w branży elektrycznej oraz energetycznej, w zakresie remontów modernizacji oraz okresowych przeglądów maszyn i urządzeń, jak również budowy nowych instalacji.

K-PROTOS a.s.
(www.k-protos.cz) – świadczy kompleksowe usługi w zakresie maszynowego  i elektrotechnicznego utrzymania ruchu dla przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego w swoich oddziałach na terenie Republiki Czeskiej w Kralupach nad Wełtawą, Neratowicach oraz Kolinie.

BALTICSERVIS Sp. z o.o. (www.balticservis.pl) - świadcząca usługi obsługi technicznej i utrzymania ruchu w przemyśle stoczniowym i offshore, posiadając doskonałą lokalizację w Szczecinie i Świnoujściu. Wśród wykonywanych przez firmę usług są m.in.: zlecenia stałe oraz prace inwestycyjne takie jak: obsługa statków, promów, holowników i doków, obsługa urządzeń dźwigowych i transportowych, obsługa sieci energetycznych i elektroenergetycznych czy obsługa wypożyczalni narzędzi. Firma zapewnienia ponadto utrzymanie ruchu i remonty urządzeń i instalacji wraz z bieżącym utrzymaniem obsługiwanych nieruchomości.

Zakład Budowy Aparatury Chemicznej ZBACH Sp. z o.o. (www.zbach.pl)- specjalizuje się w produkcji aparatury i urządzeń dla przemysłu chemicznego, energetycznego, petrochemicznego i spożywczego oraz ich remontach. Firma posiada dobrze wyposażony, uniwersalny park maszynowy, nowoczesne urządzenia do cięcia i spawania stali węglowych, stopowych, metali kolorowych i ich stopów. Między innymi dysponujemy nowoczesną, numerycznie sterowaną wypalarką firmy ZINSER, na której może wykonywać cięcie skomplikowanych elementów z blach ze stali węglowych, kwasoodpornych i aluminium do grubości 100 mm.